lov i ribolov

Lov i ribolov na području Grada Živinice:

Udruženje građana Lovačko društvo „TOPLICE“ Živinice osnovano je 26. februara 1996. godine, a do tada lovci sa područja Grada Živinice bili su članovi LD „Konjuh“ Tuzla. Lovačko udruženje broji 500 članova.

Ukupna površina kojom gazduje udruženje LD “Toplice iznosi 25 747 ha.
Prema nadmorskoj visini i geografskim cjelinama podijeljeno je na dva revira: Lovište broj 1. „Spreča“, ravničarsko lovište površine 14 407 ha, nadmorske visine od 190 do 400 m. Od lovne površine 7 090 ha otpada na oranice, 1 045 ha na livade, 612 ha na pašnjake, 925 ha na vrtove i voćnjake, 1 398 ha na niske šume i šikare, 957 ha na visoke šume, 1 750 ha na ostale površine (rijeke, vještačka jezera, jezero Modrac). U ovom lovištu od zaštićene divljači živi zec, fazan, poljska jarebica i divlja patka.

Divlja svinja, kao i srneća divljač, javlja se povremeno u ljetnom periodu. Od nezaštićenih vrsta divljači u lovištu žive: lisica, divlja mačka, kuna, lasica, jazavac, a od pernate divljači: vrana, svraka, jastreb i sl., kao i veliki broj sitnih ptica: barska i šumska šljuka, prepelica i golub grivnjaš.

Lovište broj 2. „Djedino“ Dubrava, brdsko-planinsko lovište sa nadmorskom visinom od 300 do 1 200 metara. Površina lovišta iznosi 11 340 ha. Sačinjavaju ga IV predjela: Hunjevik sa Bišinom, Borovnjak sa Kotornicom, Djedinska planina sa Ravnim borom i Dubrava sa Rudinom. Zaštićena divljač sa stalnim staništem su: srna, zec, divlja svinja, pa i mrki medvjed. Pernata divljač: tetrijeb, lještarka, šumska šljuka, golub dupljaš. Nezaštićene vrste divljači su: lisica, kuna bjelica i zlatica, divlja mačka, a i pojava vuka je u posljednje vrijeme redovna.

U Lovačkom društvu “Toplica” Živinice pažnju poklanjaju uzgoju i zaštiti fazana. S tim u vezi 2014.godine uređena je i Fazanerija na putu Živinice – Barice (na desnoj strani, uz rijeku Oskovu. Članovi lovačkog društva redovno čuvaju, obilaze i hrane fazane.

Sportsko ribolovno društvo “Mrena” Živinice postoji skoro sedamdeset godina. Broji oko 700 članova. Ovo je ujedno aktivno ribočuvarsko društvo koje njeguje, poribljava, i čuva riblji fond od krivolova. Aktivni su sudionici mnobrojnih takmičenja i na državnom nivou. Najzaslužniji su za razvoj ribolova i očuvanje ribljeg fonda na području grada Živinice. Jezero “Bare- Šljunkara”, “Rajsko jezero”, jezero “Hadžije” i vodnaakumulacija Modrac su najfrenkventnije lokacije za sportski ribolov.

bs_BABosnian